بزرگترین مرکز فروش کاه و علوفه در کردستان – کاه کردستان
آدرس: آذربایجان غربی، بوکان
۰۱ آبان ۱۳۹۴

بهترین زمان برای کاشت گندم

تاریخ کشت گندم در ایران با شرایط جوی کاملاً متفاوت است. بهترین تاریخ کشت گندم پاییز دیم زمانی است که احتمال شروع بارندگی می رود و البته زمان کاهش دمای هوا فرا رسیده باشد.

برای استان های جنوبی که مناطق گرمسیری محسوب می شوند بهترین زمان آبان ماه می باشد.

۳۰ مهر ۱۳۹۴

بهترین زمان برای برداشت گندم

با توجه به سطح مکانيزاسيون مزرعه، گندم را در مراحل مختلف رسيدن دانه مى‌توان برداشت کرد. بايد به‌خاطر داشت که برداشت زودتر از موعد مقرر عملکرد و ميزان پروتئين موجود در دانه را کاهش مى‌دهد

بهترين موقع براى برداشت گندم، ۷ تا ۱۰ روز بعد از رسيدن فيزيولوژيکى دانه است يعنى موقعى که ذخيرهٔ مادهٔ خشک و در نتيجه عملکرد و وزن هکتوليتر به حداکثر مقدار خود رسيده باشد. در اين مدت، کاهش ميزان رطوبت دانه و سنبله‌ها برداشت گندم را به‌‌وسيلهٔ کمباين آسان مى‌کند.